Tp.HCM: Đất ở quận 9 tăng “chóng mặt”

Tp.HCM: Đất ở quận 9 tăng “chóng mặt”

Giá đất ở quận 9 đã tăng thêm 13,19% nếu so với thời điểm bắt đầu cơn sốt đất tháng 3/2017. Còn nếu tính từ tháng 1 đến hết tháng 3/2018, giá đất tại đây đã tăng thêm hơn 8%.