<p>Đọc Báo Tin Tức Việt Nam</p>

.

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Nông sản Yên Bái, mã CK: CAP) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm đa số các sản phẩm chủ lực của công ty như giấy đế, vàng mã, bã sắn khô đều vượt trên 50% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2018

Tổng kết 6 tháng đầu năm, Nông sản Yên Bái ghi nhận doanh thu đạt 265 tỷ đồng, tương đương 83% kế hoạch năm. Lãi sau thuế của công ty đạt 25,7 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch cả năm là 19 tỷ đồng.

Theo đà phát triển này, công ty điều chỉnh kế hoạch cả năm doanh thu đạt 420 tỷ đồng (thay vì con số 320 tỷ đồng kế hoạch ban đầu), lãi sau thuế cả năm dự kiến đạt 35 tỷ đồng (thay vì 19 tỷ đồng kế hoạch cũ đặt ra).

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của CAP

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của CAP

Với kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu đề ra, ban lãnh đạo CAP quyết định tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% cho cổ đông (một cổ phần sẽ hưởng cổ tức 2.000 đồng).

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tiền thân là nhà máy giấy Yên Bái, được thành lập năm 1972, đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là công ty Chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản, nông sản thực phẩm; kinh doanh phụ tùng vật tư thiết bị hàng hóa tổng hợp, kinh doanh dịch vụ du lịch thương mại tổng hợp..., trong đó vàng mã là sản phẩm chủ lực những năm gần đây.

Năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của CAP cầm chừng hơn 2018. Cả năm đạt doanh thu 272 ỷ đồng (chiếm 91% kế hoạch, lãi sau thuế 14,6 tỷ đồng (bằng 81% so với kế hoạch đặt ra).

Sếp công ty vàng mã được treo thưởng 700 triệu đồng

Tại đại hội cổ đông thường niên 2018 của CAP diễn ra hồi tháng 4/2018, ban lãnh đạo công ty nhận định, năm 2018 có thể sẽ là một năm tiếp tục khó khăn. Do đó HĐQT đã quyết định “treo thưởng” cho ban lãnh đạo công ty nhằm thúc đẩy động lực làm việc.

Theo đó, nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 18 tỷ đồng tới dưới 20 tỷ đồng, mức thưởng cho ban lãnh đạo sẽ là 250 triệu đồng.

Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 20 tỷ đồng trở lên và hoàn thành cơ bản các mục tiêu quản trị, điều hành SXKD của công ty, mức thưởng là 2% lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, nếu năm 2018 lợi nhuận CAP đạt 35 tỷ đồng như tiên đoán lạc quan của doanh nghiệp thì có nghĩa dàn lãnh đạo của công ty này sẽ được thưởng số tiền khoảng 700 triệu đồng.          

Nguồn: tintuc.vn