Vụ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Tập đoàn hóa chất Việt Nam

.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký 8/2. Theo đó, ông Cường sẽ tiếp quản chức Chủ tịch Vinachem thay ông Nguyễn Anh Dũng.

Tân Chủ tịch Vinachem- Nguyễn Phú Cường

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Anh Dũng, vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Ngoài ra, ông Dũng còn phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của Tập đoàn, gây hậu quả rất nghiêm trọng; để Tập đoàn và một số công ty không bảo toàn được vốn Nhà nước giao.

Nhiều dự án Tập đoàn đầu tư không hiệu quả, trong đó có 4/5 dự án lỗ lũy kế trên 4.200 tỉ đồng. Đó là Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Dự án sản xuất phân bón DAP số 2 tại Lào Cai; Dự án sản xuất phân bón DAP Hải Phòng. Mới đây nhất dự án đầu tư muối mỏ kali tại Lào của tập đoàn này cũng được đưa vào diện thua lỗ nghìn tỷ đắp chiếu. 

Ông Nguyễn Phú Cường- tân chủ tịch Vinachem tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và bằng Thạc sĩ tại Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ. Ông Cường bắt đầu công tác tại Bộ Công Thương từ năm 2002 sau 14 năm làm việc tại Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ.

Năm 2005, ông giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ. Ông đảm nhận vị trí Vụ trưởng từ tháng 11/2014. 

  • Tag:
  • Tập đoàn hóa chất
  • vinachem
  • tân chủ tịch Tập đoàn hóa chất
  • ông Nguyễn Phú Cường
  • Bộ Công Thương
  • Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.
Nguồn: infonet.vn