Bắc Giang phê duyệt chỉ định thầu dự án BT 226 tỷ đồng

.

Theo đó, trong quý II/2018, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Về cơ chế tài chính, nhà đầu tư được chỉ định thầu sẽ dùng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại huy động để thực hiện toàn bộ Dự án, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư Dự án.      

Bích Thảo

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn