Những ngôi nhà bằng đất nện từ thế kỷ 15 tại Trung Quốc

.

Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc là một loạt ngôi nhà nhiều tầng xây bằng gỗ và gia cố bằng tường đất nện. 46 cấu trúc nhà cộng đồng do người Hakka xây vào thế kỷ 15-20 có tên là Phúc Kiến thổ lâu. Những bức tường dày 1,5m và có chiều cao lên đến 18m tạo nên vòng phòng vệ an toàn.

Nguồn: batdongsan.com.vn