Chuẩn bị tăng lương cơ sở từ 1/7/2018

.
  • Đồng loạt điều chỉnh tính lãi tiết kiệm: Hàng triệu người ảnh hưởng
  • VN-Index có thể đạt 1.300 điểm vào cuối năm 2018
  • Từ 1/1/2018: Dùng bitcoin thanh toán bị đi tù 3 năm
Your browser doesn"t support video.
Please download the file: video/mp4

Theo VTC
Nguồn: tinnong.net.vn