Tp.HCM: Lĩnh vực bất động sản dẫn đầu về khả năng hút vốn ngoại

.

Cụ thể, có 553 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đạt 508,25 triệu USD (tăng 26% số dự án cấp mới và bằng 68% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Trong đó, nhà đầu tư Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (30%); đứng thứ hai là Singapore chiếm 22%; tiếp đó là Nhật Bản chiếm 10,4%; NaUy chiếm 13,8%; Hồng Kông chiếm 6,7%.

Tp.HCM: Lĩnh vực bất động sản dẫn đầu về khả năng hút vốn ngoại
Tp.HCM hút 4,69 tỷ USD vốn ngoại, bất động sản dẫn đầu

Tp.HCM có 148 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 453,38 triệu USD (tăng 27,6% số dự án điều chỉnh và tăng 13,3% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, thành phố cũng chấp thuận cho 1.628 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 3,73 tỷ USD (tăng 31,4% về số trường hợp và tăng gấp 2,3 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Trong đó, vốn đầu tư nhiều nhất (47,6%) thuộc về hoạt động kinh doanh bất động sản; tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 19,5%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 8,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 7,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 4,2%.

Tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, Tp.HCM thu hút được 4,69 tỷ USD (tăng 70,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Nguồn: danhbanhadat.vn