Bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ theo quy định mới nhất

.
Bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ theo quy định mới nhất
16 Tháng Bảy, 2018 Lê Minh

Xem mục lục của bài viết1 BẢNG GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH TẠI CẦN THƠ2 Nội dung kiến thức bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ:2.1 1. Đo đạc trích đo địa chính thửa đất2.1.1 2. Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính2.1.1.1 4. Đo đạc tài sản gắn liền với đất […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Vốn điều lệ của sàn giao dịch bất động sản là bao nhiêu? (20/11/2018)
 • Dịch vụ luật sư tư vấn góp vốn bằng quyền sử dụng đất – Luật Toàn Quốc (08/11/2018)
 • Dịch vụ luật sư lập di chúc về đất đai – Luật Toàn Quốc (08/11/2018)

Xem mục lục của bài viết

 • 1 BẢNG GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH TẠI CẦN THƠ
 • 2 Nội dung kiến thức bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ:
  • 2.1 1. Đo đạc trích đo địa chính thửa đất
   • 2.1.1 2. Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
    • 2.1.1.1 4. Đo đạc tài sản gắn liền với đất
BẢNG GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH TẠI CẦN THƠ

Kiến thức của bạn:

Bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ là bao nhiêu?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính do thành phố Cần Thơ ban hành
Nội dung kiến thức bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ:

     Bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ được ban hành kèm theo Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính do thành phố Cần Thơ ban hành có hiệu lực từ ngày ngày 16 tháng 7 năm 2018.

1. Đo đạc trích đo địa chính thửa đất

a) Trường hợp lập mới hồ sơ trích đo địa chính thửa đất

STT

Diện tích

(m²)

Phường, thị trấn

(Đồng/hồ sơ)

(Đồng/hồ sơ)

1

< 100

1.354.000

902.000

2

100 – 300

1.608.000

1.072.000

3

301 – 500

1.704.000

1.140.000

4

501 – 1.000

2.087.000

1.388.000

5

1.001 – 3.000

2.866.000

1.901.000

6

3.001 – 10.000

4.400.000

2.933.000

(Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT)

     Mức trích đo thửa đất lớn hơn 10.000 m2 (lớn hơn 01 ha) như sau:

 • Từ trên 01 ha đến 10 ha tính bằng 1,2 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 10 ha đến 50 ha tính bằng 1,3 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 50 ha đến 100 ha tính bằng 1,4 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 100 ha đến 500 ha tính bằng 1,6 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 500 ha đến 1000 ha tính bằng 1,8 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2.
Bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ

Bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ

b) Trường hợp thực hiện kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức khác hoặc cá nhân lập

STT

Diện tích

(m²)

Phường, thị trấn

(Đồng/hồ sơ)

(Đồng/hồ sơ)

1

< 100

338.000

226.000

2

100 – 300

402.000

268.000

3

301 – 500

426.000

285.000

4

501 – 1.000

522.000

347.000

5

1.001 – 3.000

716.000

475.000

6

3.001 – 10.000

1.101.000

733.000

(Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT)

     Mức trích đo thửa đất lớn hơn 10.000 m2 (lớn hơn 01 ha) như sau:

 • Từ trên 01 ha đến 10 ha tính bằng 1,2 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 10 ha đến 50 ha tính bằng 1,3 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 50 ha đến 100 ha tính bằng 1,4 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 100 ha đến 500 ha tính bằng 1,6 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 500 ha đến 1000 ha tính bằng 1,8 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2.
2. Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính

STT

Tỷ lệ

Đơn giá

(Đồng/m2)

1

1/500

928

2

1/1000

514

3

1/2000

136

4

1/5000

20

(Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT)

3. Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính

STT

Diện tích

(m²)

Phường, thị trấn

(Đồng/hồ sơ)

(Đồng/hồ sơ)

1

< 100

677.000

451.000

2

100 – 300

804.000

536.000

3

301 – 500

852.000

570.000

4

501 – 1.000

1.044.000

694.000

5

1.001 – 3.000

1.433.000

951.000

6

3.001 – 10.000

2.200.000

1.467.000

(Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT)

     Mức trích đo thửa đất lớn hơn 10.000m2 (lớn hơn 01 ha) như sau:

 • Từ trên 01 ha đến 10 ha tính bằng 1,2 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 10 ha đến 50 ha tính bằng 1,3 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 50 ha đến 100 ha tính bằng 1,4 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 100 ha đến 500 ha tính bằng 1,6 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 500 ha đến 1000 ha tính bằng 1,8 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2.
4. Đo đạc tài sản gắn liền với đất

STT

Diện tích sử dụng

(m²)

Phường, thị trấn

(Đồng/hồ sơ)

(Đồng/hồ sơ)

1

< 100

474.000

316.000

2

100 – 300

563.000

375.000

3

301 – 500

596.000

399.000

4

501 – 1.000

731.000

486.000

5

1.001 – 3.000

1.003.000

666.000

6

3.001 – 10.000

1.541.000

1.027.000

(Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT)

     Mức đo đạc diện tích sử dụng tài sản gắn liền với đất lớn hơn 10.000 m2 (lớn hơn 01 ha) như sau:

 • Từ trên 01 ha đến 10 ha tính bằng 1,2 định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 10 ha đến 50 ha tính bằng 1,3 định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 50 ha đến 100 ha tính bằng 1,4 định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 100 ha đến 500 ha tính bằng 1,6 định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2;
 • Từ trên 500 ha đến 1000 ha tính bằng 1,8 định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất từ trên 3.001 m2 đến 10.000 m2

Bài viết tham khảo:

 • Đo đạc xác định lại mốc ranh giới giữa các thửa đất đã được cấp sổ đỏ
 • Thủ tục trích lục thửa đất trích đo thửa đất theo quy định pháp luật

     Để được tư vấn chi tiết về bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ theo quy định mới nhất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Bảng giá đo đạc địa chính tại Cần Thơ theo quy định mới nhất
Đánh giá bài viết
Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 37/2018/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn
 • Tải Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 • Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng được quy định như thế nào?
 • Mức miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam đối với người có công với Cách mạng được quy định như thế nào?
 • Các trường hợp nào thì miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư hoặc bãi miễn Ban quản trị nhà chung cư?
 • Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Sơn La năm 2018 – Luật Toàn Quốc
 • Đền bù khi doanh nghiệp thu hồi đất làm dự án – Luật Toàn Quốc
 • Đất nông nghiệp có được xây nhà không? – Luật Toàn Quốc
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Bắc Giang năm 2019
Các bài viết khác
 • Điều kiện xuất ngũ theo quy định mới nhất hiện nay
 • Điều kiện công chứng hợp đồng 2019
 • Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông
 • Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi thông tư 28/2009/TT-BGDĐT
 • Quyết định 37/2018/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn
 • Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (Dùng cho UBND tỉnh)
 • Tải Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 • Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
 • Quá trình bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp của người lao động
 • Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng được quy định như thế nào?
Nguồn: luattoanquoc.com