Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

.
Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án
16 Tháng Mười, 2018 hanh hong

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Tư vấn về thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị (01/11/2018)
 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Luật Toàn quốc (28/10/2018)
 • Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật Toàn quốc (26/10/2018)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

 Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ……………..

– Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: …………………………………….

– Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ………………………………………………………………………………

Thuộc địa bàn xã …………… huyện ……………. tỉnh …………………………………………………..  

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án ………… với các nội dung chính như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung và quy mô dự án: ……………………………………………………………………………….

4. Diện tích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………………

5. Diện tích đất xây dựng: …………………………………………………………………………………….

6. Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………………………

7. Nguồn vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………………..

8. Tóm tắt tình hình triển khai dự án: ………………………………………………………………………..

II. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG:

………………………………………………………………………………………………………………………..

III. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm)

IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

………………………………………………………………………………………………………………………..

V. CAM KẾT:

………………………………………………………………………………………………………………………..

(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

……, ngày …. tháng …. năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

      Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn! 

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án
Đánh giá bài viết
Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
 • Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
 • Đơn đề nghị cấp chứng thư số
 • Tải Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện (mẫu số 26-DS)
 • Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất
 • Phiếu giao nhận hồ sơ 607 cấp lại sổ BHXH bị mất hỏng rách
 • Nội quy công ty nội quy lao động bản mới nhất
 • Mẫu đơn đề nghị miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
Các bài viết khác
 • Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp
 • Mức phạt vi phạm quy định về quảng cáo về ATTP được quy định như thế nào?
 • Những điều cần biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Thời hạn chứng minh nhân dân được quy định như thế nào?
 • Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
 • Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
 • Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
 • Đơn đề nghị cấp chứng thư số
 • Quy định về chứng thư số trong giao dịch điện tử về chữ ký số
Nguồn: luattoanquoc.com