Thị trường vàng lặng sóng đầu tuần

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn