Petrolimex chuyển vốn tại 7 công ty thành viên sang cho PG Contrade

.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX: Hose) đã báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn tại 7 doanh nghiệp niêm yết trên sàn bao gồm: CTCP Cơ khí xăng dầu Petrolimex (PMS: Hnx), CPCT Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ: Upcom), CTCP Xây lắm 1 Petrolimex (PCC: Upcom), CTCP Xây lắp 3 Petrolimex (PEN: Hnx), CTCP Tin học viễn thông Petrolimex (PIA: Upcom), CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: Hose) và CTCP Đầu tư dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA: Upcom).

Lượng cổ phần mà Petrolimex nắm giữ tại 7 doanh nghiệp này
Lượng cổ phần mà Petrolimex nắm giữ tại 7 doanh nghiệp này


Theo đó, Petrolimex đã thoái vốn toàn bộ khỏi 7 doanh nghiệp trong ngày 27/4. Lượng cổ phần mà Petrolimex nắm giữ tại 7 doanh nghiệp này được quản lý bởi CTCP Xây lắp và thương mại Petrolimex (PG Contrade).

PG Contrade là công ty con của Petrolimex (nắm giữ 99,99% vốn điều lệ) được thành lập để thực hiện chủ trương tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các công ty con trực thuộc Petrolimex trong quá trình tái cấu trúc một phần vốn đầu tư trong tổng thể quá trình tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ . PG Contrade có vốn điều lệ khoảng 403 tỷ đồng.


Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:
        lập để thực hiện chủ trương tối ưu hóa, thành lập để thực hiện chủ trương tối ưu, hiệu quả hoạt động của các công ty con, quả hoạt động của các công ty con trực, hoạt động của các công ty con trực thuộc, động của các công ty con trực thuộc petrolimex, được thành lập để thực hiện chủ trương tối, lượng cổ phần mà petrolimex nắm giữ tại 7, pg contrade là công ty con của petrolimex, tập đoàn xăng dầu việt nam
Nguồn: tapchicongthuong.vn