Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 104%

.


Tương quan kim ngạch 5 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Ấn Độ, đơn vị tính "Triệu USD" (tính hết tháng 4/2018 và 2017). Biểu đồ: T.Bình.

Đáng chú ý, kết quả xuất khẩu sang Ấn Độ tăng hơn 104% so với cùng kỳ 2017, được xem là một trong những thị trường có mức tăng trưởng ấn tượng nhất của nước ta. Không chỉ tốc độ tăng trưởng cao, mà con số tuyệt đối tăng thêm từ hoạt động xuất khẩu sang một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới này cũng hết sức ấn tương, khi chỉ 4 tháng qua, kim ngạch tăng thêm đến gần 1,1 tỷ so với 4 tháng đầu năm ngoái (cùng kỳ mới đạt gần 1,05 tỷ USD).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hết tháng 4, có 5 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên, tăng 1 nhóm hàng so với cùng kỳ 2017.

Nhóm hàng mới đạt mốc kim ngạch quan trọng này là phương tiện vận tải và phụ tùng đạt gần 109 triệu USD, tăng mạnh so với con số 28,4 triệu USD của năm ngoái.

Ngoài ra, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng cũng đạt kim ngạch tăng trưởng lớn với con số gần 710 triệu USD, tăng hơn 606 triệu USD.

Sự tăng lên mạnh mẽ của các nhóm hàng chủ lực không chỉ giúp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt con số ấn tương mà còn giúp nước ta đảo chiều một cách ngoạn mục về cán cân thương mại.

Bởi hết tháng 4 năm ngoái, Việt Nam đang nhập siêu 359 triệu USD, nhưng cùng kỳ 2018, nước ta đã xuất siêu gần 800 triệu USD sang Ấn Độ.

Thêm một thông tin đáng chú ý về hoạt động nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Ấn Độ là sự vắng bóng mặt hàng ô tô. 4 tháng đầu năm 2017, cả nước nhập gần 5.000 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch hơn 22 triệu USD, nhưng từ đầu 2018 đến nay, cả nước không phát sinh mặt hàng nhập khẩu này từ Ấn Độ.

Theo Báo Hải quan

Từ Khóa:
        triệu usd, xuất khẩu của việt nam sang ấn độ đạt, xuất khẩu sang ấn độ tăng, so với cùng kỳ 2017, hết tháng 4, tốc độ tăng trưởng, nhóm hàng, 4 tháng đầu năm, đạt kim ngạch, tính hết tháng
Nguồn: tapchicongthuong.vn