Lãi suất giảm, trái phiếu vẫn đắt hàng

.

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 1/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 97,3%. Đáng chú ý, trái phiếu đắt hàng trong bối cảnh lãi suất giảm. So với cuối năm 2017, lãi suất trúng thầu của TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành giảm trên tất cả các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 5 năm giảm 0,22%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 20 năm giảm 0,82%/năm, 30 năm giảm 0,7%/năm.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 1/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức thông thường (outright) đạt hơn 1,06 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch trên 118.000 tỷ đồng, tăng 4,3% về giá trị so với tháng 12/2017; trong đó, lần lượt giá trị mua, bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 8.900 tỷ đồng và hơn 8.100 tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức mua bán lại (repos) đạt trên 1,15 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch hơn 118.000 tỷ đồng, giảm 2,6% về giá trị so với tháng 12/2017. Giá trị mua, bán repo của nhà đầu tư ngoại lần lượt đạt hơn 220 tỷ đồng và 247 tỷ đồng.

Nguồn ĐTCK

Nguồn: tbdn.com.vn