Chứng khoán Trí Việt được chấp thuận niêm yết trên HOSE

.

Theo đó, hơn 15 triệu cp của Chứng khoán Trí Việt sẽ lên niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán TVB. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá đạt 150.2 tỷ đồng.

Trên UPCoM, từ mức dưới mệnh giá cách đây một năm, cổ phiếu TVB đã liên tục leo dốc và chạm đỉnh 30,000 đồng/cp vào ngày 10/05/2018, tương đương tăng hơn 240%. Hiện tại, giá cổ phiếu công ty này đã lùi dần về 25,200 đồng/cp.

Năm 2018, TVB đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 45 tỷ đồng, tăng 84% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 22.5 tỷ đồng, tăng trưởng 37%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 15%.

Nguồn: ndh.vn