[Infographic] 20 công ty đại chúng lớn nhất thế giới

.

Danh sách Global 2000 lần thứ 16 của Forbes bao gồm các công ty đại chúng lớn nhất thế giới đến từ 60 quốc gia. Các công ty trong danh sách này chiếm 39,1 nghìn tỷ USD doanh thu, 3,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận, 189 nghìn tỷ USD tài sản và giá trị thị trường đạt 56,8 nghìn tỷ USD. Tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng 2 con số với năm trước, trong đó lợi nhuận tăng ấn tượng 28%.

Lần đầu tiên từ năm 2015, Mỹ và Trung Quốc chia đều top 10 của năm nay. Trung Quốc có 291 công ty nằm trong danh sách Global 2000 trong khi Mỹ đứng đầu với 560.

Tiêu chí xếp hạng của Forbes dựa vào trung bình cộng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tài sản và giá trị vốn hóa của các công ty.

Nguồn: ndh.vn