C.P. Việt Nam tiên phong trên vòng đua 3F

C.P. Việt Nam tiên phong trên vòng đua 3F

Với mô hình 3F, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam được đánh giá là hoàn thiện nhất khi đã dày công 25 năm xây dựng và phát triển hệ thống nông nghiệp khép kín rộng khắp cả...