Tăng 10% giá dịch vụ tại cảng biển

Tăng 10% giá dịch vụ tại cảng biển

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container và lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

GAS: PVN – GAS: Ký thỏa thuận về cung cấp khí từ mỏ TUNA

GAS: PVN – GAS: Ký thỏa thuận về cung cấp khí từ mỏ TUNA

PVN và Premier Oil Tuna B.V (POT, Indonesia) đã ký MOU về việc cung cấp khí từ cụm mỏ Tuna, Indonesia cho thị trường Việt Nam. Hiện, toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm của PVN với tư cách là Bên Mua của MOU sẽ được chuyển sang cho PV...