Đường đua thị phần tín dụng tiêu dùng ngày càng khốc liệt

Đường đua thị phần tín dụng tiêu dùng ngày càng khốc liệt

Các công ty tài chính tiêu dùng không phải là những DN duy nhất áp dụng công nghệ cao vào sản phẩm để cạnh tranh trên đường đua thị phần. Cuộc cạnh tranh còn ngày càng khốc liệt hơn khi các Fintech và NH cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ vào số hóa quy trình cho vay.