WB chỉ ra quan điểm sai lầm về doanh nghiệp tăng trưởng cao

WB chỉ ra quan điểm sai lầm về doanh nghiệp tăng trưởng cao

(NDH) Báo cáo của WB chỉ ra điều ngược lại với quan điểm doanh nghiệp tăng trưởng cao thường nhỏ trong ngành công nghệ cao. Thay vì tìm kiếm các "start up kỳ lân" được định giá trên 1 tỷ USD tiếp theo, các nhà hoạch định chính sách nên tạo môi trường cho DN phát triển.