Gỡ vướng cho người dân khi trổ cửa

Gỡ vướng cho người dân khi trổ cửa

Việc trổ cửa ra vào tưởng chỉ là một chi tiết nhỏ trong việc xây dựng nhà ở. Nhưng điều này đã trở nên “có vấn đề” tại một đô thị lớn như TP.HCM, tất ...