Sức ép lớn với thị trường bán lẻ

Sức ép lớn với thị trường bán lẻ

Phân tích về những nguy cơ xảy ra với thị trường bán lẻ Việt khi các hệ thống phân phối lớn nhất trong nhiều lĩnh vực đã nằm trong tay người Thái, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú...